مشتریان ما

برخی از مشتریان ما که از دستگاه بشکه گیر استفاده می کنند:

پتروشیمی آبادان

پتروشیمی ایلام

 پتروشیمی نفت پارس

شرکت رز پلیمر

شرکت نفت ایرانول

ایران خودرو

شرکت نفت پاسارگاد

شرکت سپاهان لیفتر

شرکت پیمان روغن

شرکت شامپو صدر صحت

شرکت روغن موتور قطران کاوه

شرکت چسب بن

شرکت صنایع شیمیایی پوشش رنگ

شرکت پارافین یاس توانا

شرکت پیشگامان پخش صدیق

شرکت بلک اوشن تار BOT

شرکت پلاستیک فر

و…