درباره ما

شرکت فني و مهندسي فناوران پیشتاز فاطر با هدف فعالیت در عرصه صنعت کشور و در بستری دانش بنیان تأسیس گردید.

این شرکت با همکاري اساتيد دانشگاهي و در اختيار داشتن کارشناسان ارشد مجرب، توانسته جايگاه مناسبي در زمينه تحقيق و پژوهش، طراحی و ساخت و بومی سازی قطعات و تجهیزات صنایع مختلف فراهم آورد.

اینک برآیند این تجارب و سوابق در مجموعه ی فناوران پیشتاز فاطر گرد آمده و مصمّم شده اند تا دستاورد های خود را با استفاده از آخرین و مدرنترین تجهیزات و روش ها، در پروژه های کوچک و بزرگ صنعت و تجهیزات صنایع و… با کیفیتی برتر، به اجرا درآورند.

امید است بتوانیم سهمی سزاوار در پیشبرد اهداف بلند اقتصادی میهن عزیزمان داشته باشیم .

فاطر
فناوران پیشتاز فاطر