بشکه گیر مدل FDG

بشکه گیر مدل FDG

بشکه گیر مدل FDG   فیلم دستگاه بشکه گیر مدل FDG – 4d فیلم دستگاه بشکه گیر مدل FDG – 6d فیلم دستگاه بشکه گیر مدل FDG – 8d

بشکه گیر مدل EDG

بشکه گیر مدل EDG

بشکه گیر مدل EDG   تصاویر و فیلم دستگاه بشکه گیر مدل EDG  دوتایی تصاویر و فیلم دستگاه بشکه گیر مدل EDG  سه تایی    

فناوران پیشتاز فاطر در نمایشگاه رنگ و رزین

حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و مواد کامپوزیت (I.P.C.C 2014)